Gespreksgroep ‘Bijbel op tafel’

De gespreksgroep komt op gezette tijden bijeen in huiselijke kring te Hindeloopen.

Ze worden geleid door onze voorganger Graddie Meier met wisselende onderwerpen en hebben een bijzonder open karakter.

Plaats van samenkomst:                                                          

Tjitske en Henk Gaastra,
Urseladyk 8,  
8724 It Heidenskip 

Agenda bijeenkomsten:
Wegens ziekte is er geen Bijbel op Tafel. 

Voor nieuwe datum info: janenhennie43@ziggo.nl of gegmeijer@doopsgezind.nl