Adressen in de gemeenten

Voorganger
Zr Graddie Meijer  
Munt 98
8446 AL Heerenveen
Tel: 06 – 47 13 47 79
E-mail: gegmeijer@doopsgezind.nl
Telefonisch spreekuur van 8.30–9.30 uur
Koster Workum
Zr Monique Topeeters
Noard 102
8711 AK Workum
Tel: 06 – 51 62 30 34
E-mail: moniquetopeeters@gmail.com


De kerkenraden bestaan op dit moment uit:

HindeloopenWorkum
Secretaris
Br. Jan v.d. Goot
Galgepolle 4 
8713 LB Hindeloopen
Tel: 0514 – 52 23 54
E-mail: janenhennie43@ziggo.nl 
Aanspreekpunt
Zr Graddie Meijer
Munt 98
8446 AL Heerenveen
Tel: 06 – 4713 4779
E-mail: gegmeijer@doopsgezind.nl
Boekhouder
Zr Tiete van der Wal-Hoekema
Hearewei 33
8711 GC Workum
Tel: 0515 – 85 43 90
Rek.nr. NL 49 RABO 0372.1549.99
E-mail:  h.t.vdwal1@gmail.com
Secretaris
Br. Johannes Koopen
Schoolstraat 25-105
8711 BD Workum
Tel. 0515 – 54 22 18
E-mail: johanneskoopen@online.nl
Redactie Menisteban
Zr Graddie Meijer 
en
Br. Jan van der Goot
Meer info: zie boven

Boekhouder
Zr Tiete van der Wal-Hoekema
Hearewei 33
8711 GC Workum
Tel: 0515 – 85 43 90
Rek.nr: NL 73 ABNA 046.93.17.159
E-mail:  h.t.vdwal1@gmail.com