Zusterkring

De Zusterkring is opgericht in 1930 en heeft 18 trouwe leden.

Om de veertien dagen hebben ze in het winterseizoen een bijeenkomst op de woensdagmiddag in het “Keetje”, een vrijstaand gebouwtje achter de Vermaning en begint om 14.00 uur.

Traditiegetrouw wordt eerst het Bunsliet gezongen, gevolgd door een wijdingswoord van de voorzitter.

De middagen worden meestentijds ingevuld door inbreng van eigen leden, door een voorganger of door een gastspreker. Vaak worden er dan dia- of filmbeelden getoond maar soms wordt er ook zo nu en dan een reisverslag gepresenteerd d.m.v. laptop en beamer.

Kerstkaarten maken of spelletjes doen is eveneens een optie om de middag te vullen.

Voor de Kerst organiseert het bestuur – op een zondagmiddag – de jaarlijkse Adventdienst in de Vermaning, waar niet alleen haar leden, maar ook de gemeenteleden en belangstellenden welkom zijn.

Het seizoen wordt afgesloten met een broodmaaltijd voor alle Zusterkring leden.

Het bestuur van de Zusterkring ziet er als volgt uit:

Voorzitter:  Klaske Koopen-Visser   tel. 0515 – 542218E-mail: johanneskoopen@online.nl  
Sekretaris:  Ina Bergsma-Zeijlmakertel. 0515 – 541892 
Penningmeester: Beitske v.d. Zijpp-Bruggenkamp  
Algemeen lid:  Lucie Spinter-Hofman