Waar staan de doopsgezinde gemeenten Workum en Hindeloopen voor?

Algemeen
De Doopsgezinde gemeenten Workum en Hindeloopen proberen een spirituele, open gemeenschap te zijn, die midden in de samenleving wil staan. De gemeente wil een ieder volop ruimte bieden, die zin probeert te geven aan haar/zijn leven.

Hierbij wordt in de eerst plaats geput uit de veelkleurige en rijke joods-christelijke traditie. Tegelijk is er openheid voor andere vormen van spiritualiteit. De gemeente wil een plaats zijn voor mensen, die hun levenswandel mede laten bepalen door geloofsvragen in verbondenheid met elkaar. Daarbij wil zij in de Doopsgezinde traditie staan.

Heden
De Doopsgezinde gemeenten Workum en Hindeloopen willen de traditie verbinden met de wereld van vandaag. Zij willeneen plek zijn voor mensen o.a. die zoeken naar antwoorden op hun geloofs- en levensvragen. In de vorm van zondagse diensten, gespreksgroepen, workshops en lezingen hopen hiertoe een bijdrage te leveren en mensen aan te spreken, zodat zij zich thuis kunnen voelen bij onze gemeenten.

Geschiedenis
Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van de gemeenten?