Over ons

Doopsgezinden behoren tot één van de oudste hervormingsbewegingen binnen de christelijke geloofswereld. Vanaf 1530 zijn er Doopsgezinden in Nederland. Naast een rijke historie proberen we op eigentijdse wijze  een ‘Doopsgezinde’ gemeente te zijn. We zien onszelf dan ook als een open, ondogmatische en tolerante geloofsgemeenschap.

Dat betekent dat we geïnspireerd door de Bijbelse boodschap willen werken aan vrede en rechtvaardigheid en goede onderlinge verhoudingen. We willen dat laten zien in hoe we met onze omgeving en met elkaar omgaan en door ons geloven in relatie te brengen met de werkelijkheid waarin wij leven. Dat is voor ieder mens vaak een hele uitdaging. Maar door het samen te doen, denken we elkaar daarbij te helpen.

De Doopsgezinde gemeenten Workum en Hindeloopen zijn daarom een bijzondere verzameling mensen. Iedereen is op zijn of haar eigen manier betrokken bij deze geloofsgemeenschap. Vanzelfsprekend is dit afhankelijk van levensfase, sociale omstandigheden, lichamelijk welzijn of intensiteit van het geloven. Er is in ieder geval één overeenkomst: “het moet wel ergens over gaan.”

Wat Doopsgezind zijn precies is vindt u onder het hoofdstukje ‘Wat geloven wij’ en ‘Vroeger en nu’. U kunt ook de website van de doopsgezinden in Nederland bezoeken, of neem een kijkje op de website van de wereldwijde doopsgezinde broeder- en zusterschap: de Mennonite World Conference.