Doopsgezinde gemeente Workum

Geschiedenis
De Doopsgezinde ideeën vonden in Workum en omstreken al vroeg in de 16e eeuw weerklank. Zo verklaart de in 1559 terecht gestelde Klaesken Gealesdochter bij haar verhoor dat ze “Bij Workum in het veld” is gedoopt. Aanvankelijk werd vooral gepreekt in de omgeving van Workum, waarbij de diensten werden verzorgd door een aantal “liefdeprekers”, burgers uit Workum e.o.

Er ontstond in de loop van de 16e eeuw in Workum zelfs een grote Doopsgezinde gemeenschap, die tot 1650 verdeeld was in twee groeperingen en die gescheiden van elkaar kerkdiensten belegden.

Vanaf 1650 werd de verdeeldheid overwonnen. Er waren toen bijna 400 leden, waaronder veel welvarende inwoners uit de scheepvaart, scheepsbouw en houthandel.  Door de terugloop van de handel met de landen aan de Oostzee verlieten zij Workum en zakte het ledental gestaagd. Zo waren er in 1926 nog 114 leden.

Een oude zoutkeet werd als kerk ingericht. Op het eind van de 17e eeuw – in 1694 – werd de huidige kerk gebouwd, een eenvoudige schuurkerk op een vierkant grondplan. De Vermaning van Workum heeft dan ook heel lang bekend gestaan als de “Keet”. Als schuilkerk werd dit gebouw niet direct aan het Noard, maar meer naar achteren gebouwd. Vanaf 1744 kreeg de Workumse gemeenschap de beschikking over een eigen predikant. Voor de kerk werd aan het Noard 102 een kosterswoning met een klokgevel gebouwd. Met schuttingen werd de kerk in die periode vanaf de straatzijde verder aan het oog onttrokken. Om voldoende zitruimte te verkrijgen werden er drie dubbele galerijen in de kerk aangebracht. De kerk werd in de jaren 1956 – 1957 gerestaureerd.

In 1872 kwam pas het eerste orgel,  een gewoon huisorgel 2e hands gekocht voor 75 gulden. Het huidige kerkorgel is in 1912 gebouwd door de Leeuwarder orgelbouwers L. Van Dam & Zn. In 2004 werd het orgel gerestaureerd door Bakker & Timmenga.

Een Workumer was in 1695 één van de medeoprichters van de Friese Doopsgezinde Sociëteit, de F.D.S.

In het jaar 1995 werd het 300 jarig bestaan van de Workumer Vermaning gevierd en bedroeg het ledental 40 stuks en een tiental belangstellenden. Momenteel zijn er nog 30 leden met een aantal belangstellenden en werkt D.G. Workum samen met D.G. Hindeloopen.