Lid worden?

Belangstellend?
Onze doopsgezinde gemeenten bestaat uit leden en belangstellenden. De laatsten zijn vooral mensen die sympathiseren met onze geloofsgemeenschap, haar inzet, jeugdwerk, liturgie en diensten. Vanzelfsprekend hopen we dat iedereen zich welkom voelt in onze gemeente. Ook als u maar een enkele keer komt. Maar misschien wilt u om wat voor reden dan ook nog geen lid worden van de doopsgezinde gemeente Workum of doopsgezinde gemeente Hindeloopen, al voelt u zich er wel mee verbonden. U zou dan kunnen overwegen om belangstellende van de gemeente te worden. Misschien is dit ook iets voor u? U kunt dat aangeven aan één van de kerkenraad of voorganger.  We hopen dat belangstellenden bereid zijn om ook een stukje verantwoordelijkheid mee te  willen dragen. Uiteraard mag geld geen bezwaar zijn om mee te doen. U ontvangt dan ook ons gemeenteblad.


Lid worden
Lid worden van onze gemeente is meer dan een administratieve handeling. We zien het als iets persoonlijks. Daarom vindt u hier niet een onpersoonlijk ‘inschrijfformulier’, maar nodigen we u uit om contact op te nemen met onze voorganger of kerkenraad.

Doopsgezinden hechten aan de persoonlijke belijdenis en/of doop. Wij vinden het van belang dat iemand kan verwoorden wat de keuze voor geloven en gemeente-zijn voor hem of haar betekent. Het lidmaatschap van de gemeente volgt dan op de doop op belijdenis in een feestelijke dienst. Iemand die in het verleden in een andere geloofsgemeenschap gedoopt is en/of belijdenis heeft gedaan, wordt na een gesprek met de predikant als lid van onze gemeente verwelkomd. Lid worden betekent ook de bereidheid te hebben om volgens bepaalde richtlijnen naar vermogen financieel bij te dragen en ook in aanmerking te kunnen komen voor een bestuursfunctie.

Samen met leden en belangstellenden hopen we een open en betrokken vorm van gemeente-zijn in deze tijd te vormen, met gevoel voor traditie en oog voor vernieuwing.